Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Regeringens proposition till Riksdagen om komplettering av den tredje tilläggsbudgetpropositionen för 2011 (RP 38/2011 rd)
   Allmän motivering
   Inkomstposter
   Anslag
     28. Finansministeriets förvaltningsområde
       50. Pensioner och ersättningar
       80. Överföringar till Åland
       92. EU och internationella organisationer
            69. Avgifter till Europeiska unionen

Statsbudgeten 2011

92. EU och internationella organisationerPDF-versio

69. Avgifter till Europeiska unionen (reservationsanslag 2 år)

Anslaget under momentet ombildas till ett tvåårigt reservationanslag.

Förklaring: Beslutsdelen ersätter beslutsdelen under momentet i den tredje tilläggsbudgetpropositionen för 2011.

Ändringen av anslagstyp under momentet och bortfallet av det avdrag på 50 000 000 euro som föreslås i den tredje tilläggsbudgetpropositionen föranleds av behovet att göra användningen av anslaget under olika finansår smidigare.

Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.


2011 III tilläggsb.
2011 budget1 760 000 000
2010 bokslut1 528 160 681
2009 bokslut1 647 902 623