Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Regeringens proposition till Riksdagen om komplettering av den tredje tilläggsbudgetpropositionen för 2011 (RP 38/2011 rd)
   Allmän motivering
   Inkomstposter
   Anslag
     28. Finansministeriets förvaltningsområde
       50. Pensioner och ersättningar
       80. Överföringar till Åland
            30. Avräkning till Åland
       92. EU och internationella organisationer

Statsbudgeten 2011

80. Överföringar till ÅlandPDF-versio

30. Avräkning till Åland (förslagsanslag)

Under momentet avdras 62 000 euro.

Förklaring: Beslutsdelen ersätter beslutsdelen under momentet i den tredje tilläggsbudgetpropositionen för 2011.

Avdraget på 146 000 euro jämfört med det tillägg på 84 000 euro som föreslås i den tredje tilläggsbudgetspropositionen föranleds av den ändringen av inkomsposten som föreslås i denna kompletterande proposition.


2011 III tilläggsb.-62 000
2011 II tilläggsb.3 809 000
2011 I tilläggsb.-1 019 000
2011 budget191 053 000
2010 bokslut175 028 505
2009 bokslut164 486 434