Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Regeringens proposition till Riksdagen om komplettering av den tredje tilläggsbudgetpropositionen för 2011 (RP 38/2011 rd)
   Allmän motivering
   Inkomstposter
   Anslag
     28. Finansministeriets förvaltningsområde
       50. Pensioner och ersättningar
            15. Pensioner
       80. Överföringar till Åland
       92. EU och internationella organisationer

Statsbudgeten 2011

15. Pensioner (förslagsanslag)

Under momentet avdras 81 389 000 euro.

Förklaring: Momentet fogas till den tredje tilläggsbudgetpropositionen för 2011.

Som en minskning av anslaget har beaktats en minskning på 38 171 000 euro av förskottsutgifterna till följd av principen om sista pensionsanstalt och en minskning på 43 218 000 euro i fråga om pensioner, familjepensioner, rehabiliteringsstöd, andra rehabiliteringsförmåner och tillägg till dessa. Avdraget orsakas av en precisering åren 2010 och 2011 av den kostnadsfördelning mellan statens pensionssystem och andra pensionssystem som görs på grund av principen om sista pensionsanstalt samt av att den pågående utbetalningen av Kommunernas pensionsförsäkrings pensioner enligt lagen om statens pensioner (StaPL) har ökat långsammare än väntat. Motsvarande avdrag har beaktats under moment 12.28.50.


2011 III tilläggsb.-81 389 000
2011 budget3 868 145 000
2010 bokslut3 684 540 011
2009 bokslut3 569 417 288