Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Regeringens proposition till Riksdagen om en tredje tilläggsbudget för 2011
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomstposter
   Anslag
     21. Riksdagen
     22. Republikens president
       02. Republikens presidents kansli
            01. Omkostnader för Republikens presidents kansli
            75. Reparation och ombyggnad
     23. Statsrådets kansli
     24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
     25. Justitieministeriets förvaltningsområde
     26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
     27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
     28. Finansministeriets förvaltningsområde
     29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
     30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
     31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
     32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
     33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
     35. Miljöministeriets förvaltningsområde
     36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2011

02. Republikens presidents kansliPDF-versio

01. Omkostnader för Republikens presidents kansli (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 379 000 euro.

Förklaring: Av behovet av tilläggsanslag föranleds 79 000 euro av lönejusteringar och 300 000 euro av tillfälligt ökade underhållskostnader för fastigheter, till följd av att ombyggnaden av fastigheterna har fördröjts. Detta föranleder ett avdrag på 300 000 euro under moment 22.02.75.


2011 III tilläggsb.379 000
2011 budget8 275 000
2010 bokslut7 847 000
2009 bokslut7 339 000

75. Reparation och ombyggnad (reservationsanslag 3 år)

Från anslaget under momentet avdras 300 000 euro.

Förklaring: Minskningen föranleds av att ombyggnaden har fördröjts. Fördröjningen medför tilläggsutgifter under omkostnadsmomentet, och därför höjs anslaget under moment 22.02.01 med 300 000 euro.


2011 III tilläggsb.-300 000
2011 budget7 000 000
2010 bokslut3 000 000
2009 bokslut1 300 000