Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
     21. Riksdagen

Statsbudgeten 2011

02. Republikens presidents kansliPDF-versio

01. Omkostnader för Republikens presidents kansli (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 379 000 euro.

Förklaring:Av behovet av tilläggsanslag föranleds 79 000 euro av lönejusteringar och 300 000 euro av tillfälligt ökade underhållskostnader för fastigheter, till följd av att ombyggnaden av fastigheterna har fördröjts. Detta föranleder ett avdrag på 300 000 euro under moment 22.02.75.


2011 III tilläggsb. 379 000
2011 budget 8 275 000
2010 bokslut 7 847 000
2009 bokslut 7 339 000

75. Reparation och ombyggnad(reservationsanslag 3 år)

Från anslaget under momentet avdras 300 000 euro.

Förklaring:Minskningen föranleds av att ombyggnaden har fördröjts. Fördröjningen medför tilläggsutgifter under omkostnadsmomentet, och därför höjs anslaget under moment 22.02.01 med 300 000 euro.


2011 III tilläggsb. -300 000
2011 budget 7 000 000
2010 bokslut 3 000 000
2009 bokslut 1 300 000