Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
     21. Riksdagen

Statsbudgeten 2011

20. Riksdagens justitieombudsmanPDF-versio

01. Omkostnader för riksdagens justitieombudsmans kansli (förslagsanslag)

Vid justitieombudsmannens kansli kan fr.o.m. den 1 januari 2012 inrättas en tjänst som direktör för Människorättscentret.

Förklaring:Genom den ändring av lagen om riksdagens justitieombudsman som träder i kraft den 1 januari 2012 (535/2010) inrättas det ett Människorättscenter vid justitieombudsmannens kansli. Centret är ett operativt sett självständigt organ som främjar de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna. Människorättscentret har en direktör som utnämns av riksdagens justitieombudsman för en mandatperiod om fyra år efter att justitieombudsmannen fått grundlagsutskottets ställningstagande. Utöver direktören ska Människorättscentret ha två sakkunnigtjänster. Beslut om lönerna till direktören och de andra tjänsterna fattas av riksdagens kanslikommission.

Anslaget under momentet får användas till löneutgifter för direktören och till utgifter som föranleds av inledandet av Människorättscentrets verksamhet.

Med anledning av det som anförts ovan föreslås inte något tilläggsanslag under momentet.


2011 III tilläggsb.
2011 budget 5 331 000
2010 bokslut 5 209 117
2009 bokslut 5 096 336