Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
     21. Riksdagen

Statsbudgeten 2011

90. Ränta på statsskulden(förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på 43 000 000 euro.

Förklaring:Kalkylen för ränteutgifter har justerats i enlighet med de faktiska ränteutgifterna och den faktiska upplåningen. Vid uppskattningen av ränteutgifterna har som beräkningsantagande använts marknadsräntenivåerna vid kalkyleringstidpunkten: 1,69 % kort ränta för ränteperioder på under tre år och 2,87 % lång ränta för ränteperioder på över tre år.

Tillägg (mn euro)
   
Övriga obligationslån 35
Skuldebrevslån och övriga lån 8
Sammanlagt 43


2011 III tilläggsb. 43 000 000
2011 budget 1 894 000 000
2010 bokslut 1 866 617 328
2009 bokslut 1 844 277 244