Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
     21. Riksdagen

Statsbudgeten 2011

20. Samhällen, byggande och boendePDF-versio

01. Omkostnader för Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 59 000 euro.

Förklaring:Behovet av tilläggsanslag föranleds av lönejusteringar.


2011 III tilläggsb. 59 000
2011 budget 4 634 000
2010 bokslut 4 775 000
2009 bokslut 4 857 000

56. Konjunkturrelaterade understöd för bostadsaktiebolags och hyreshusbolags reparationer(förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på 8 600 000 euro.

Förklaring:Behovet av tilläggsanslag föranleds av att utbetalningen av de understöd som beviljats 2009 och 2010 förskjutits till en senare tidpunkt än väntat. Understöden betalas i efterskott allteftersom arbetena blir färdiga.


2011 III tilläggsb. 8 600 000
2011 budget 46 000 000
2010 bokslut 65 398 457
2009 bokslut 18 758 076