Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Regeringens proposition till Riksdagen om en tredje tilläggsbudget för 2011
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomstposter
   Anslag
     21. Riksdagen
     22. Republikens president
     23. Statsrådets kansli
     24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
     25. Justitieministeriets förvaltningsområde
     26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
     27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
     28. Finansministeriets förvaltningsområde
     29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
     30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
     31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
     32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
     33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
     35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       01. Miljöförvaltningens omkostnader
       10. Miljö- och naturvård
       20. Samhällen, byggande och boende
            01. Omkostnader för Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet
            56. Konjunkturrelaterade understöd för bostadsaktiebolags och hyreshusbolags reparationer
     36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2011

20. Samhällen, byggande och boendePDF-versio

01. Omkostnader för Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 59 000 euro.

Förklaring: Behovet av tilläggsanslag föranleds av lönejusteringar.


2011 III tilläggsb.59 000
2011 budget4 634 000
2010 bokslut4 775 000
2009 bokslut4 857 000

56. Konjunkturrelaterade understöd för bostadsaktiebolags och hyreshusbolags reparationer (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på 8 600 000 euro.

Förklaring: Behovet av tilläggsanslag föranleds av att utbetalningen av de understöd som beviljats 2009 och 2010 förskjutits till en senare tidpunkt än väntat. Understöden betalas i efterskott allteftersom arbetena blir färdiga.


2011 III tilläggsb.8 600 000
2011 budget46 000 000
2010 bokslut65 398 457
2009 bokslut18 758 076