Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Regeringens proposition till Riksdagen om en tredje tilläggsbudget för 2011
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomstposter
   Anslag
     21. Riksdagen
     22. Republikens president
     23. Statsrådets kansli
     24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
     25. Justitieministeriets förvaltningsområde
     26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
     27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
     28. Finansministeriets förvaltningsområde
     29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
     30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
     31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
     32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
     33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
     35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       01. Miljöförvaltningens omkostnader
       10. Miljö- och naturvård
            23. Skydd av Östersjön
            52. Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter
       20. Samhällen, byggande och boende
     36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2011

10. Miljö- och naturvårdPDF-versio

23. Skydd av Östersjön (reservationsanslag 3 år)

Motiveringen till momentet kompletteras så, att anslaget också får användas för anställning av personal i visstidsanställning. Personalmängden får motsvara högst 15 årsverken.

Förklaring: Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.


2010 III tilläggsb.
2011 budget3 000 000

52. Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 237 000 euro.

Förklaring: Behovet av tilläggsanslag föranleds av lönejusteringar för offentliga förvaltningsuppgifter.


2011 III tilläggsb.237 000
2011 budget25 867 000
2010 bokslut28 456 000
2009 bokslut25 885 000