Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
     21. Riksdagen

Statsbudgeten 2011

10. Miljö- och naturvårdPDF-versio

23. Skydd av Östersjön (reservationsanslag 3 år)

Motiveringen till momentet kompletteras så, att anslaget också får användas för anställning av personal i visstidsanställning. Personalmängden får motsvara högst 15 årsverken.

Förklaring:Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.


2010 III tilläggsb.
2011 budget 3 000 000

52. Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 237 000 euro.

Förklaring:Behovet av tilläggsanslag föranleds av lönejusteringar för offentliga förvaltningsuppgifter.


2011 III tilläggsb. 237 000
2011 budget 25 867 000
2010 bokslut 28 456 000
2009 bokslut 25 885 000