Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
     21. Riksdagen

Statsbudgeten 2011

01. Miljöförvaltningens omkostnaderPDF-versio

01. Miljöministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 377 000 euro.

En tjänst som statssekreterare inrättas fr.o.m. den 1 november 2011.

Förklaring:Av behovet av tilläggsanslag föranleds 287 000 euro av lönejusteringar och 90 000 euro av de nya löneutgifterna för statssekreteraren och en sekreterare.


2011 III tilläggsb. 377 000
2011 budget 35 451 000
2010 bokslut 36 146 000
2009 bokslut 34 873 000

04. Finlands miljöcentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 325 000 euro.

Förklaring:Behovet av tilläggsanslag föranleds av lönejusteringar.


2011 III tilläggsb. 325 000
2011 budget 30 710 000
2010 bokslut 32 007 999
2009 bokslut 32 700 000

29. Mervärdesskatteutgifter inom miljöministeriets förvaltningsområde(förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på 2 500 000 euro.

Förklaring:Behovet av tilläggsanslag föranleds av en precisering av utgiftsposterna med beaktande av de tjänster som behövs för att genomföra miljöarbetsprojekten och moms-utgifterna för övriga anskaffningar.


2011 III tilläggsb. 2 500 000
2011 budget 6 000 000
2010 bokslut 8 464 906
2009 bokslut 9 779 817