Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Regeringens proposition till Riksdagen om en tredje tilläggsbudget för 2011
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomstposter
   Anslag
     21. Riksdagen
     22. Republikens president
     23. Statsrådets kansli
     24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
     25. Justitieministeriets förvaltningsområde
     26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
     27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
     28. Finansministeriets förvaltningsområde
     29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
     30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
     31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
     32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
     33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
     35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       01. Miljöförvaltningens omkostnader
            01. Miljöministeriets omkostnader
            04. Finlands miljöcentrals omkostnader
            29. Mervärdesskatteutgifter inom miljöministeriets förvaltningsområde
       10. Miljö- och naturvård
       20. Samhällen, byggande och boende
     36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2011

01. Miljöförvaltningens omkostnaderPDF-versio

01. Miljöministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 377 000 euro.

En tjänst som statssekreterare inrättas fr.o.m. den 1 november 2011.

Förklaring: Av behovet av tilläggsanslag föranleds 287 000 euro av lönejusteringar och 90 000 euro av de nya löneutgifterna för statssekreteraren och en sekreterare.


2011 III tilläggsb.377 000
2011 budget35 451 000
2010 bokslut36 146 000
2009 bokslut34 873 000

04. Finlands miljöcentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 325 000 euro.

Förklaring: Behovet av tilläggsanslag föranleds av lönejusteringar.


2011 III tilläggsb.325 000
2011 budget30 710 000
2010 bokslut32 007 999
2009 bokslut32 700 000

29. Mervärdesskatteutgifter inom miljöministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på 2 500 000 euro.

Förklaring: Behovet av tilläggsanslag föranleds av en precisering av utgiftsposterna med beaktande av de tjänster som behövs för att genomföra miljöarbetsprojekten och moms-utgifterna för övriga anskaffningar.


2011 III tilläggsb.2 500 000
2011 budget6 000 000
2010 bokslut8 464 906
2009 bokslut9 779 817