Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
     21. Riksdagen
       01. Förvaltning
       02. Tillsyn
       30. Sjukförsäkring
       40. Pensioner

Statsbudgeten 2011

03. Omkostnader för besvärsnämnden för social trygghet (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 53 000 euro.

Förklaring:Av behovet av tilläggsanslag föranleds 46 000 euro av lönejusteringar och 7 000 euro av att prissättningen vid Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet) förenhetligats.


2011 III tilläggsb. 53 000
2011 budget 4 475 000
2010 bokslut 5 204 000
2009 bokslut 4 524 320