Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
     21. Riksdagen
       01. Förvaltning
       02. Tillsyn
       30. Sjukförsäkring
       40. Pensioner

Statsbudgeten 2011

01. Social- och hälsovårdsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 469 000 euro.

Förklaring:Av behovet av tilläggsanslag föranleds 415 000 euro av lönejusteringar och 54 000 euro av att prissättningen vid Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet) förenhetligats.


2011 III tilläggsb. 469 000
2011 budget 39 261 000
2010 bokslut 37 266 000
2009 bokslut 39 884 000