Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Regeringens proposition till Riksdagen om en tredje tilläggsbudget för 2011
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomstposter
   Anslag
     21. Riksdagen
     22. Republikens president
     23. Statsrådets kansli
     24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
     25. Justitieministeriets förvaltningsområde
     26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
     27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
     28. Finansministeriets förvaltningsområde
     29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
     30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
     31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
     32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       01. Förvaltning
       20. Innovationspolitik och företagens internationalisering
       30. Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik
       40. Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet
       50. Regionutveckling och strukturfondspolitik
       60. Energipolitik
            01. Energimarknadsverkets omkostnader
            44. Produktionsstöd för förnybar energi
     33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
     35. Miljöministeriets förvaltningsområde
     36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2011

60. EnergipolitikPDF-versio

01. Energimarknadsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Från anslaget under momentet avdras 11 000 euro.

Förklaring: Vid ändringen av anslaget har som tillägg beaktats 23 000 euro på grund av lönejusteringar och som avdrag 34 000 euro på grund av att prissättningen vid Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet) förenhetligats.


2011 III tilläggsb.-11 000
2011 budget2 009 000
2010 bokslut1 450 000
2009 bokslut916 000

44. Produktionsstöd för förnybar energi (förslagsanslag)

Från anslaget under momentet avdras 52 000 000 euro.

Förklaring: Antalet ansökningar om produktionsstöd inom ramen för inmatningstariffsystemet har varit mindre än beräknat. Inmatningstariffsystemet trädde i kraft vid ingången av 2011 men togs i bruk först efter att EU-kommissionen i mars 2011 godkänt det system för statligt stöd som ingick i inmatningstariffsystemet. Dessutom har skogsfliskraftverken år 2011 bl.a. ansökt om fast produktionsstöd för el, som betalas retroaktivt år 2012.


2011 III tilläggsb.-52 000 000
2011 budget55 350 000