Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Regeringens proposition till Riksdagen om en tredje tilläggsbudget för 2011
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomstposter
   Anslag
     21. Riksdagen
     22. Republikens president
     23. Statsrådets kansli
     24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
     25. Justitieministeriets förvaltningsområde
     26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
     27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
     28. Finansministeriets förvaltningsområde
     29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
     30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
     31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
     32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       01. Förvaltning
       20. Innovationspolitik och företagens internationalisering
       30. Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik
       40. Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet
            01. Konsumentverkets omkostnader
            02. Konkurrensverkets omkostnader
            03. Patent- och registerstyrelsens omkostnader
            04. Konsumentforskningscentralens omkostnader
       50. Regionutveckling och strukturfondspolitik
       60. Energipolitik
     33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
     35. Miljöministeriets förvaltningsområde
     36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2011

40. Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivetPDF-versio

01. Konsumentverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 21 000 euro.

Förklaring: Vid ändringen av anslaget har som tillägg beaktats 81 000 euro på grund av lönejusteringar och som avdrag 60 000 euro på grund av att prissättningen vid Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet) förenhetligats.


2011 III tilläggsb.21 000
2011 budget4 839 000
2010 bokslut4 979 000
2009 bokslut6 042 000

02. Konkurrensverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 60 000 euro.

Förklaring: Vid ändringen av anslaget har som tillägg beaktats 67 000 euro på grund av lönejusteringar och som avdrag 7 000 euro på grund av att prissättningen vid Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet) förenhetligats.


2011 III tilläggsb.60 000
2011 budget5 484 000
2010 bokslut5 620 000
2009 bokslut5 396 000

03. Patent- och registerstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 4 000 euro.

Förklaring: Behovet av tilläggsanslag föranleds av att prissättningen vid Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet) förenhetligats.


2011 III tilläggsb.4 000
2011 budget1 394 000
2010 bokslut4 612 000
2009 bokslut5 037 000

04. Konsumentforskningscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 10 000 euro.

Förklaring: Vid ändringen av anslaget har som tillägg beaktats 41 000 euro på grund av lönejusteringar och som avdrag 31 000 euro på grund av att prissättningen vid Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet) förenhetligats.


2011 III tilläggsb.10 000
2011 budget2 103 000
2010 bokslut2 018 000
2009 bokslut2 039 000