Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2011 talousarvioesityksen (HE 126/2010 vp) täydentämisestä
   Yleisperustelut
   Tuloarviot
   Määrärahat
     21. Eduskunta
     22. Tasavallan presidentti
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       01. Hallinto
       10. Verotus ja tullitoimi
       20. Palvelut valtioyhteisölle
       30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto
            01. Tilastokeskuksen toimintamenot
       40. Valtion alue- ja paikallishallinto
       50. Eläkkeet ja korvaukset
       80. Ahvenanmaan maakunnan tukeminen
       90. Kuntien tukeminen
       92. EU ja kansainväliset järjestöt
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala

Statsbudgeten 2011

30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallintoPDF-versio

01. Tilastokeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 44 857 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 150 000 euroa talousarvioesityksen 44 707 000 euroon nähden on siirtoa momentilta 28.01.21 mikrosimulaatiomallin kehittämiseen.


2011 talousarvio44 857 000
2010 IV lisätalousarvio180 000
2010 III lisätalousarvio241 000
2010 talousarvio44 145 000
2009 tilinpäätös46 072 000