Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Regeringens proposition till Riksdagen om en tredje tilläggsbudget för 2011
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomstposter
   Anslag
     21. Riksdagen
     22. Republikens president
     23. Statsrådets kansli
     24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
     25. Justitieministeriets förvaltningsområde
     26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
     27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
     28. Finansministeriets förvaltningsområde
     29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
     30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
     31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
     32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       01. Förvaltning
            01. Arbets- och näringsministeriets omkostnader
            02. Närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader
            29. Mervärdesskatteutgifter inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       20. Innovationspolitik och företagens internationalisering
       30. Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik
       40. Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet
       50. Regionutveckling och strukturfondspolitik
       60. Energipolitik
     33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
     35. Miljöministeriets förvaltningsområde
     36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2011

29. Mervärdesskatteutgifter inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)

Från anslaget under momentet avdras 800 000 euro.

Förklaring: Avdraget är en överföring till moment 29.40.50. Det hänför sig till universitetens mervärdesskatteplikt och gäller sådana TEKES-projekt som har inletts före den 1 januari 2010 och som fortfarande pågår.


2011 III tilläggsb.-800 000
2011 budget78 266 000
2010 bokslut73 926 850