Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
     21. Riksdagen
       10. Trafiknätet
       50. Forskning

Statsbudgeten 2011

01. Meteorologiska institutets omkostnader(reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 251 000 euro.

Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att anslaget även får användas för teckning av aktier i ett bolag som bedriver koordineringsverksamhet inom området för offshoreindustri.

Förklaring:Vid ändringen av anslaget har som tillägg beaktats 321 000 euro på grund av lönejusteringar och som avdrag 70 000 euro på grund av att prissättningen vid Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet) förenhetligats.


2011 III tilläggsb. 251 000
2011 budget 40 461 000
2010 bokslut 41 363 000
2009 bokslut 43 846 000