Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
     21. Riksdagen
       10. Trafiknätet
       50. Forskning

Statsbudgeten 2011

64. Köp och utvecklande av tjänster inom förbindelsefartygstrafiken i skärgården(reservationsanslag 3 år)

Fullmakt

Motiveringen till momentet kompletteras så att under momentet beviljas en fullmakt för köp av långvariga tjänster för förbindelsefartygstrafiken i skärgården på fem rutter till ett belopp av 34,8 miljoner euro.

Förklaring:Fullmakten är avsedd för köp av förbindelsefartygstjänster på fem rutter i skärgården: Nagu-rutten, rutten för tunga transporter i Skärgårdshavet, Houtskär—Iniö-rutten, Borgå-rutten, Kotka—Pyttis-rutten. I fullmaktens totala belopp ingår en indexhöjning. I fråga om andra än bränslekostnaderna är höjningen i genomsnitt 3,5 % per år och på grund av stigande bränslepriser är höjningen 4,5 %. Användningen av fullmakten beräknas föranleda staten utgifter på 1,5 miljoner euro år 2012, 3,9 miljoner euro år 2013, 3,4 miljoner euro år 2014, 3,5 miljoner euro år 2015 och sammanlagt 22,5 miljoner euro under åren 2016—2022.

Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.


2011 III tilläggsb.
2011 budget 7 867 000
2010 budget 8 667 000
2009 bokslut 8 267 000