Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
     21. Riksdagen
       10. Trafiknätet
       50. Forskning

Statsbudgeten 2011

01. Trafiksäkerhetsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 45 000 euro.

Förklaring:Vid ändringen av anslaget har som tillägg beaktats 141 000 euro på grund av lönejusteringar och som avdrag 96 000 euro på grund av att prissättningen vid Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet) förenhetligats.


2011 III tilläggsb. 45 000
2011 budget 35 375 000
2010 bokslut 33 539 000
2009 bokslut 24 019 000