Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
     21. Riksdagen
       01. Förvaltning
       20. Jordbruk
            44. Kompensationsbidrag
       50. Vattenhushållning
       60. Skogsbruk
       63. Forststyrelsen

Statsbudgeten 2011

61. Överföring till Gårdsbrukets utvecklingsfond(reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 4 500 000 euro.

Förklaring:Tilläggsanslaget är en överföring från moment 30.20.40. Avsikten är att av fondens medel använda 4 500 000 euro till finansiering av forsknings- och utvecklingsprojekt inom svin- och fjäderfähushållningen, utsädessektorn och potatisproduktionen.


2011 III tilläggsb. 4 500 000
2011 budget 29 840 000
2010 bokslut 30 940 000
2009 bokslut 38 040 000