Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
     21. Riksdagen
       01. Förvaltning
       20. Jordbruk
            44. Kompensationsbidrag
       50. Vattenhushållning
       60. Skogsbruk
       63. Forststyrelsen

Statsbudgeten 2011

49. Räntestöd för näringsverksamhet på landsbygden (förslagsanslag)

Från anslaget under momentet avdras 15 000 000 euro.

Förklaring:I samband med tilläggsbudgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om upphävande av lagen om ändring av lagen om införande av en lag om ändring av lagen om finansiering av landsbygdsnäringar. Fram till augusti 2011 har det betalats räntestöd till ett belopp av ca 7 625 000 euro. År 2011 behövs det uppskattningsvis ett anslag på 26 100 000 euro, och därför minskas anslaget under momentet med 15 000 000 euro. Av avdraget föranleds 7 500 000 euro av den låga räntenivån och av att antalet investeringar varit mindre än väntat. Dessutom slopar man införandet av möjligheten att ändra ränteområdet för räntestödslån (den ränteandel som jordbrukaren minst skulle betala skulle ha sänkts med en procentenhet i vissa räntestödslån från 2000—2007 under åren 2011 och 2012). Med anledning av detta minskas anslaget med 7 500 000 euro.


2011 III tilläggsb. -15 000 000
2011 budget 41 100 000
2010 bokslut 13 934 705
2009 bokslut 31 875 353