Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
     21. Riksdagen
       01. Förvaltning
       20. Jordbruk
            44. Kompensationsbidrag
       50. Vattenhushållning
       60. Skogsbruk
       63. Forststyrelsen

Statsbudgeten 2011

40. Nationellt stöd för jordbruket och trädgårdsodlingen(reservationsanslag 2 år)

Från anslaget under momentet avdras 4 500 000 euro.

Fullmakt

Motiveringen till momentet ändras så att de nya förbindelser som år 2011 ingås i Fastlandsfinland beträffande den nationella tilläggsdelen till kompensationsbidraget får föranleda utgifter på högst 88 000 000 euro åren 2012—2015.

Förklaring:Avdraget av anslaget är en överföring till moment 30.20.61 (Överföring till Gårdsbrukets utvecklingsfond). Avsikten är att av fondens medel använda 4 500 000 euro till finansiering av forsknings- och utvecklingsprojekt inom svin- och fjäderfähushållningen, utsädessektorn och potatisproduktionen.

I statsbudgeten för innevarande år har beviljats en fullmakt att ingå förbindelser så att de föranleder utgifter på sammanlagt högst 31 000 000 euro under åren 2012—2015. Den totala åkerarealen för de gårdar som ingått en ny förbindelse beträffande den den nationella tilläggsdelen till kompensationsbidraget i samband med ansökan om stöd våren 2011 är större än beräknat, och därför höjs fullmakten med 57 000 000 euro till 88 000 000 euro. Det ökade behovet föranleds av att den åkerareal som omfattas av LFA- och miljöstöd ökas (år 2011 högst 18 300 ha), varvid gårdarna i vissa fall är tvungna att ingå en ny förbindelse. Antalet ansökningar om nya förbindelser har varit lite större än beräknat. Av de nya förbindelserna har dessutom andelen husdjurslägenheter, vilkas stöd per hektar är större än det är för växtodlingslägenheter, varit större än beräknat.


2011 III tilläggsb. -4 500 000
2011 budget 559 165 000
2010 bokslut 558 265 000
2009 bokslut 560 365 000