Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
     21. Riksdagen
       01. Förvaltning
       20. Jordbruk
            44. Kompensationsbidrag
       50. Vattenhushållning
       60. Skogsbruk
       63. Forststyrelsen

Statsbudgeten 2011

01. Omkostnader för Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 381 000 euro.

Dessutom ändras motiveringen till momentet så att anslaget får användas

5) för överföring av anslag till utlandet för beviljande av förskottsfinansiering, som till sitt belopp är ringa, till de länder där utvecklingssamarbete pågår, i syfte att genomföra projekt enligt lagen om statliga ämbetsverks och inrättningars deltagande i utvecklingssamarbete (382/1989), förutsatt att motsvarande utgift debiteras från anslaget under moment 24.30.66.

Förklaring:Behovet av tilläggsanslag föranleds av lönejusteringar.

Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi (MTT) har inlett genomförandet av projekt som omfattas av utrikesministeriets instrument för samarbete mellan institutioner (IKI). För de utgifter som projekten medför för utvecklingssamarbetsländerna och MTT debiterar MTT utrikesministeriet, som betalar dem av anslaget under moment 24.30.66. Eftersom utvecklingsländerna inte har egna medel ens för en kortvarig investering i projekt, är det nödvändigt att ge förskottsfinansiering till de länder där utvecklingssamarbete pågår, för att trygga att projekten inleds och framskrider. Att ta in ett högsta belopp för förskotten i beslutsdelen förutsätter att det långt före budgetåret inleds finns detaljerad information tillgänglig om hur budgetårets utvecklingssamarbetsprojekt framskrider och finansieras samt vilket behovet av förskott för dem är. Eftersom denna information inte finns och förskotten inte får belasta anslaget, slopas det högsta beloppet för förskott i beslutsdelen.


2011 III tilläggsb. 381 000
2011 budget 32 907 000
2010 bokslut 35 402 428
2009 bokslut 32 733 000