Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
     21. Riksdagen
       01. Förvaltning
       20. Jordbruk
       50. Vattenhushållning
       60. Skogsbruk
       63. Forststyrelsen

Statsbudgeten 2011

63. Utvecklande av landsbygden(reservationsanslag 3 år)

Motiveringen till momentet ändras så att anslaget får användas för avlönande av den personal, motsvarande högst 20 årsverken, som behövs för genomförande av projekten.

Förklaring:Antalet årsverken under momentet minskas med 25 årsverken. Under de senaste åren har antalet anställda som avlönats med anslag under momentet förblivit klart mindre än det som beviljats under momentet i budgeten för innevarande år.

Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.


2011 III tilläggsb.
2011 budget 3 273 000
2010 bokslut 3 183 798
2009 bokslut 2 693 197