Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
     21. Riksdagen
       01. Förvaltning
       20. Jordbruk
       50. Vattenhushållning
       60. Skogsbruk
       63. Forststyrelsen

Statsbudgeten 2011

62. Statlig medfinansiering för den av EU delfinansierade utvecklingen av landsbygden(förslagsanslag)

Motiveringen till momentet ändras så att i enlighet med lagen om ett förvaltningsförsök i Kajanaland hänför sig 1 960 000 euro av momentets bevillningsfullmakt och 2 070 000 euro av anslaget under momentet till landskapet Kajanaland.

Fullmakt

Motiveringen till momentet ändras så att det år 2011 får fattas beslut om beviljande som hänför sig till programperioden 2007—2013 för 72 198 000 euro.

Förklaring:I budgeten för 2011 har fullmakten dimensionerats till 68 300 000 euro, varav 1 822 000 euro hänför sig till landskapet Kajanaland. I fråga om de projekt inom ramen för programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland som avslutats, avbrutits eller inte har genomförts har en fullmakt på 3 898 000 euro dragits in, varav 138 000 euro hänför sig till landskapet Kajanaland. Den indragna fullmakten inbegriper inte tekniskt bistånd. Den indragna fullmakten återbudgeteras i syfte att främja att programmet genomförs i sin helhet.

Ökning av fullmakt (mn euro)
  Budgeten III tilläggsbudgetpropositionen Sammanlagt
       
Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland (programperioden 2007—2013)1) 68,300 3,898 72,198
— varav Kajanaland 1,822 0,138 1,960
— varav tekniskt bistånd 2,967 - 2,967
Alla sammanlagt 68,300 3,898 72,198

1) Innehåller en del av axel 1, axel 3, en del av axel 4 och tekniskt bistånd.

Med anledning av det som anförts ovan föreslås inte något tilläggsanslag under momentet.


2011 III tilläggsb.
2011 budget 68 600 000
2010 bokslut 38 982 798
2009 bokslut 29 946 197