Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
     21. Riksdagen
       01. Förvaltning
       20. Jordbruk
       50. Vattenhushållning
       60. Skogsbruk
       63. Forststyrelsen

Statsbudgeten 2011

29. Mervärdesskatteutgifter inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på 3 780 000 euro.

Förklaring:Anslagsökningen baserar sig på den faktiska utgiftsnivån.


2011 III tilläggsb. 3 780 000
2011 budget 24 220 000
2010 bokslut 26 495 899
2009 bokslut 25 554 148