Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
     21. Riksdagen
       01. Förvaltning
       20. Jordbruk
       50. Vattenhushållning
       60. Skogsbruk
       63. Forststyrelsen

Statsbudgeten 2011

04. Nämndernas omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 9 000 euro.

Förklaring:Behovet av tilläggsanslag föranleds av lönejusteringar.


2011 III tilläggsb. 9 000
2011 budget 862 000
2010 bokslut 857 000
2009 bokslut 846 000