Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
     21. Riksdagen
       01. Förvaltning
       20. Jordbruk
       50. Vattenhushållning
       60. Skogsbruk
       63. Forststyrelsen

Statsbudgeten 2011

03. Landsbygdsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 146 000 euro.

Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att av anslaget får till landskapet Åland betalas ersättningar enligt lagen om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar (1336/1992).

Förklaring:Behovet av tilläggsanslag föranleds av lönejusteringar.

Till kommunerna i landskapet Åland betalas ersättningar för de uppgifter som dessa sköter i anknytning till bidrag, ersättningar, premier och andra understöd som jord- och skogsbruksministeriet och andra landsbygdsnäringsmyndigheter beviljar och betalar av statens och Europeiska unionens medel. År 2007 betalades ersättningarna av anslaget under jord- och skogsbruksministeriets omkostnadsmoment 30.01.01. Ersättningar betalades då till ett belopp av sammanlagt 50 000 euro. Ansvaret för utbetalningen av ersättningar och de anslag som behövs för detta har överförts till Landsbygdsverket. Med anledning av detta kompletterades motiveringen till momentet redan i den tredje tilläggsbudgeten för 2010 och motsvarande komplettering görs nu också i budgeten för 2011.

År 2011 beräknas det att ersättningar betalas till ett belopp av 50 000 euro. Ersättningarna betalas i enlighet med statsrådets förordning.


2011 III tilläggsb. 146 000
2011 budget 24 315 000
2010 bokslut 21 375 000
2009 bokslut 25 547 000