Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
     21. Riksdagen
       01. Förvaltning
       20. Jordbruk
       50. Vattenhushållning
       60. Skogsbruk
       63. Forststyrelsen

Statsbudgeten 2011

02. Omkostnader för jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 122 000 euro.

Förklaring:Behovet av tilläggsanslag föranleds av lönejusteringar.


2011 III tilläggsb. 122 000
2011 budget 5 848 000
2010 bokslut 15 907 000
2009 bokslut 13 727 000