Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
     21. Riksdagen
       20. Yrkesutbildning
       70. Studiestöd
       80. Konst och kultur

Statsbudgeten 2011

80. Konst och kulturPDF-versio

01. Omkostnaderna för centralkommissionen för konst och konstkommissionerna (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 28 000 euro.

Förklaring:Vid ändringen av anslaget har som tillägg beaktats 47 000 euro på grund av lönejusteringar och som avdrag 19 000 euro på grund av att prissättningen vid Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet) förenhetligats.


2011 III tilläggsb. 28 000
2011 budget 5 085 000
2010 bokslut 5 321 000
2009 bokslut 5 443 377

02. Statens konstmuseums omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 346 000 euro.

Förklaring:Av behovet av tilläggsanslag föranleds 125 000 euro av lönejusteringar, 175 000 euro av indexjusteringar på hyror och 46 000 euro av att prissättningen vid Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet) förenhetligats.


2011 III tilläggsb. 346 000
2011 budget 18 729 000
2010 bokslut 19 004 000
2009 bokslut 18 556 000

03. Omkostnader för förvaltningsnämnden för Sveaborg(reservationsanslag 2 år)

Från anslaget under momentet avdras 2 000 euro.

Förklaring:Vid ändringen av anslaget har som tillägg beaktats 31 000 euro på grund av lönejusteringar och som avdrag 33 000 euro på grund av att prissättningen vid Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet) förenhetligats.


2011 III tilläggsb. -2 000
2011 budget 2 685 000
2010 bokslut 3 047 000
2009 bokslut 2 678 000

04. Museiverkets omkostnader(reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 261 000 euro.

Fullmakt

Motiveringen till momentet kompletteras så, att Museiverket får ingå ett hyresavtal gällande Nationalmuseets fastighet, som omfattar sammanlagt 8 500 kvadratmeter lägenhetsyta, så att utgifterna till följd därav är sammanlagt högst 1 900 000 euro på årsnivå och så att den ökning av utgifter som föranleds är högst 1 400 000 euro från och med 2012.

Förklaring:Avsikten är att överföra Nationalmuseets fastighet till Senatfastigheter vid ingången av 2012 och övergå till ett hyressystem i enlighet med motiveringarna i den tredje och fjärde tilläggsbudgeten för 2010.

Av behovet av tilläggsanslag föranleds 209 000 euro av lönejusteringar och 52 000 euro av att prissättningen vid Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet) förenhetligats.


2011 III tilläggsb. 261 000
2011 budget 19 813 000
2010 bokslut 19 632 000
2009 bokslut 18 863 000

05. Omkostnader för biblioteket för synskadade(reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 27 000 euro.

Förklaring:Vid ändringen av anslaget har som tillägg beaktats 32 000 euro på grund av lönejusteringar och som avdrag 5 000 euro på grund av att prissättningen vid Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet) förenhetligats.


2011 III tilläggsb. 27 000
2011 budget 6 697 000
2010 bokslut 6 501 000
2009 bokslut 6 968 000

06. Omkostnader för Nationella audiovisuella arkivet(reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 32 000 euro.

Förklaring:Vid ändringen av anslaget har som tillägg beaktats 37 000 euro på grund av lönejusteringar och som avdrag 5 000 euro på grund av att prissättningen vid Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet) förenhetligats.


2011 III tilläggsb. 32 000
2011 budget 6 814 000
2010 bokslut 6 709 000
2009 bokslut 5 520 000

07. Statens filmgranskningsbyrås omkostnader(reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 7 000 euro.

Förklaring:Vid ändringen av anslaget har som tillägg beaktats 8 000 euro på grund av lönejusteringar och som avdrag 1 000 euro på grund av att prissättningen vid Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet) förenhetligats.


2011 III tilläggsb. 7 000
2011 budget 614 000
2010 bokslut 620 000
2009 bokslut 825 000

08. Omkostnader för Institutet för Ryssland och Östeuropa (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 7 000 euro.

Förklaring:Vid ändringen av anslaget har som tillägg beaktats 9 000 euro på grund av lönejusteringar och som avdrag 2 000 euro på grund av att prissättningen vid Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet) förenhetligats.


2011 III tilläggsb. 7 000
2011 budget 971 000
2010 bokslut 983 000
2009 bokslut 967 000

40. Ersättning för driftsförluster för servicetrafiken till Sveaborg (förslagsanslag)

Från anslaget under momentet avdras 12 000 euro.

Dessutom ändras motiveringen till momentet så att anslaget får användas till betalning av ersättning för driftsförlusterna för servicetrafiken till Sveaborg.

Förklaring:I enlighet med ett avtal som staten och Helsingfors stad har ingått den 30 december 2010 om skötseln av trafiken till Sveaborg står staten och staden tillsammans för driftsförlusterna för servicetrafiken till Sveaborg.

Momentets rubrik har ändrats.


2011 III tilläggsb. -12 000
2011 budget 252 000
2010 bokslut 206 400
2009 bokslut 252 000