Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
     21. Riksdagen
       20. Yrkesutbildning
       70. Studiestöd
       80. Konst och kultur

Statsbudgeten 2011

10. Allmänbildande utbildningPDF-versio

01. Omkostnader för statlig allmänbildande utbildning(reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 666 000 euro.

Fullmakt

Motiveringen till momentet kompletteras så, att Haukkaranta skola får ingå ett avtal om temporär hyrning av lokaler så att den ökning av hyreskostnaderna som avtalet föranleder på årsnivå är högst 820 000 euro åren 2012—2015.

Förklaring:Statsägda Haukkaranta skola, som finns i Jyväskylä, är i behov av temporära hyreslokaler åren 2012—2015 medan man planerar och uppför permanenta lokaler för att ersätta skolans undervisningslokaler och förvaltningsutrymmen, som konstaterats vara hälsovådliga och i dåligt skick.

Av behovet av tilläggsanslag föranleds 516 000 euro av lönejusteringar och 150 000 euro av engångskostnader för ibruktagandet av tillfälliga lokaler.


2011 III tilläggsb. 666 000
2011 budget 45 610 000
2010 bokslut 46 860 000
2009 bokslut 55 792 000