Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
     21. Riksdagen
       20. Yrkesutbildning
       70. Studiestöd
       80. Konst och kultur

Statsbudgeten 2011

01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom ansvarsområdetPDF-versio

01. Undervisnings- och kulturministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 262 000 euro.

Förklaring:Vid ändringen av anslaget har som tillägg beaktats 297 000 euro på grund av lönejusteringar och som avdrag 35 000 euro på grund av att prissättningen vid Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet) förenhetligats.


2011 III tilläggsb. 262 000
2011 budget 25 266 000
2010 bokslut 26 095 000
2009 bokslut 27 590 000

02. Utbildningsstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 264 000 euro.

Förklaring:Av behovet av tilläggsanslag föranleds 199 000 euro av lönejusteringar och 65 000 euro av att prissättningen vid Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet) förenhetligats.


2011 III tilläggsb. 264 000
2011 budget 21 748 000
2010 bokslut 22 052 000
2009 bokslut 21 639 000

03. Omkostnader för centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO(reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 76 000 euro.

Förklaring:Vid ändringen av anslaget har som tillägg beaktats 87 000 euro på grund av lönejusteringar och som avdrag 11 000 euro på grund av att prissättningen vid Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet) förenhetligats.


2011 III tilläggsb. 76 000
2011 budget 8 748 000
2010 bokslut 8 807 000
2009 bokslut 8 773 000

22. Vissa dispositionsrättsersättningar (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 397 000 euro.

Förklaring:Behovet av tilläggsanslag föranleds av slutresultatet av förhandlingarna om kopierings- och inspelningsavtal.


2011 III tilläggsb. 397 000
2011 budget 15 438 000
2010 bokslut 15 313 000
2009 bokslut 14 563 000