Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Regeringens proposition till Riksdagen om en tredje tilläggsbudget för 2011
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomstposter
   Anslag
     21. Riksdagen
     22. Republikens president
     23. Statsrådets kansli
     24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       01. Utrikesförvaltningen
            01. Utrikesförvaltningens omkostnader
       10. Krishantering
       30. Internationellt utvecklingssamarbete
     25. Justitieministeriets förvaltningsområde
     26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
     27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
     28. Finansministeriets förvaltningsområde
     29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
     30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
     31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
     32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
     33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
     35. Miljöministeriets förvaltningsområde
     36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2011

01. UtrikesförvaltningenPDF-versio

01. Utrikesförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 1 529 000 euro.

Förklaring: Av behovet av tilläggsanslag föranleds 1 371 000 euro av lönejusteringar och 158 000 euro av att prissättningen vid Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet) förenhetligats.


2011 III tilläggsb.1 529 000
2011 budget200 437 000
2010 bokslut204 915 000
2009 bokslut204 287 000