Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
     21. Riksdagen
       01. Förvaltning

Statsbudgeten 2011

30. JustitiekanslersämbetetPDF-versio

01. Justitiekanslersämbetets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 144 000 euro.

Förklaring:Behovet av tilläggsanslag föranleds av lönejusteringar och av vissa utgifter för personaltjänster och personalutveckling.


2011 III tilläggsb. 144 000
2011 budget 3 181 000
2010 bokslut 3 050 000
2009 bokslut 3 026 000