Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
     21. Riksdagen
       01. Förvaltning

Statsbudgeten 2011

01. FörvaltningPDF-versio

01. Omkostnader för statsrådets kansli (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 706 000 euro.

Förklaring:Behovet av tilläggsanslag föranleds av lönejusteringar, renoveringar av mötesutrymmen och statsrådsborgens pressrum samt av ett projekt för strukturering av stödsystemet för beslutsfattandet inom statsrådet.


2011 III tilläggsb. 706 000
2011 budget 27 777 000
2010 bokslut 27 147 000
2009 bokslut 27 281 000

02. Avlöningar till ministrar och deras specialmedarbetare (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på 723 000 euro.

Motiveringen till momentet ändras så att antalet anställda får uppgå till högst 54, varav 19 är medlemmar av statsrådet och 35 specialmedarbetare.

Förklaring:Behovet av tilläggsanslag föranleds av höjningen av ministrarnas arvoden och specialmedarbetarnas löner samt av justeringar till följd av regeringsprogrammet.


2011 III tilläggsb. 723 000
2011 budget 5 045 000
2010 bokslut 4 884 163
2009 bokslut 4 752 143