Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Regeringens proposition till Riksdagen om en tredje tilläggsbudget för 2011
   Allmän motivering
   Siffertabell
        Inkomstposter
        Anslag
   Inkomstposter
   Anslag

Statsbudgeten 2011

INKOMSTPOSTER

 
Avdelning 11euro
11.SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR-23 000 000
01.Skatter på grund av inkomst och förmögenhet-101 000 000
02.Samfundsskatt, minskning-61 000 000
03.Källskatt på ränteinkomster, minskning-40 000 000
04.Skatter och avgifter på grund av omsättning48 000 000
01.Mervärdesskatt, tillägg48 000 000
08.Acciser88 000 000
07.Energiskatter, tilllägg88 000 000
10.Övriga skatter-58 000 000
03.Bilskatt, minskning-38 000 000
08.Avfallsskatt, minskning-20 000 000
 
Avdelning 12
12.INKOMSTER AV BLANDAD NATUR41 502 000
24.Utrikesministeriets förvaltningsområde1 675 000
99.Inkomster inom utrikesministeriets förvaltningsområde, tillägg1 675 000
26.Inrikesministeriets förvaltningsområde3 311 000
98.Inkomster från EU för solidaritet och hantering av migrationsströmmar, tillägg2 961 000
99.Övriga inkomster inom inrikesministeriets förvaltningsområde, tillägg350 000
31.Kommunikationsministeriets förvaltningsområde11 769 000
10.Trafikverkets inkomster, tillägg11 727 000
99.Övriga inkomster inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde, tillägg42 000
32.Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde170 000
20.Säkerhets- och kemikalieverkets inkomster, tillägg170 000
39.Övriga inkomster av blandad natur24 577 000
04.Återtagande av överförda anslag, tillägg24 577 000
 
Avdelning 15
15.LÅN33 085 000
02.Användning av överskott1 797 000 000
01.Användning av överskott1 797 000 000
03.Statens nettoupplåning och skuldhantering-1 763 915 000
01.Nettoupplåning och skuldhantering, minskning-1 763 915 000

Inkomstposternas totalbelopp:

51 587 000