Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Regeringens proposition till Riksdagen om en andra tilläggsbudget för 2011
   Allmän motivering
   Siffertabell
        Inkomstposter
        Anslag
   Inkomstposter
   Anslag

Statsbudgeten 2011

II tilläggsbudgeten för 2011PDF-versio

INKOMSTPOSTER

 
Avdelning 11euro
11.SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR620 000 000
01.Skatter på grund av inkomst och förmögenhet222 000 000
01.Skatt på förvärvs- och kapitalinkomster, tilllägg404 000 000
02.Samfundsskatt, minskning-182 000 000
04.Skatter och avgifter på grund av omsättning303 000 000
01.Mervärdesskatt, tillägg303 000 000
10.Övriga skatter95 000 000
03.Bilskatt, tillägg95 000 000
 
Avdelning 13
13.RÄNTEINKOMSTER, INKOMSTER AV FÖRSÄLJNING AV AKTIER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINST226 400 000
04.Andel i statens penninginstituts vinst45 000 000
01.Andel i Finlands Banks vinst, tilllägg45 000 000
05.Intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst181 400 000
01.Intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst, tilllägg181 400 000
 
Avdelning 15
15.LÅN-814 591 000
03.Statens nettoupplåning och skuldhantering-814 591 000
01.Nettoupplåning och skuldhantering, minskning-814 591 000

Inkomstposternas totalbelopp:

31 809 000

ANSLAG

 
Huvudtitel 28euro
28.FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE3 809 000
80.Stöd till landskapet Åland3 809 000
30.Avräkning till Åland (förslagsanslag), tillägg3 809 000
 
Huvudtitel 32
32.ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE28 000 000
30.Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik28 000 000
51.Sysselsättnings- och utbildningsåtgärder samt speciella åtgärder (fast anslag), tillägg28 000 000

Anslagens totalbelopp:

31 809 000