Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Regeringens proposition till Riksdagen om en tilläggsbudget för 2011
   Allmän motivering
   Siffertabell
        Inkomstposter
        Anslag
   Inkomstposter
   Anslag

Statsbudgeten 2011

Tilläggsbudgeten för 2011PDF-versio

INKOMSTPOSTER

 
Avdelning 11euro
11.SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR-291 000 000
01.Skatter på grund av inkomst och förmögenhet-291 000 000
01.Skatt på förvärvs- och kapitalinkomster, minskning-291 000 000
 
Avdelning 12
12.INKOMSTER AV BLANDAD NATUR-141 000
30.Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde-141 000
31.Inkomster av köttbesiktningsverksamheten, minskning-141 000
 
Avdelning 13
13.RÄNTEINKOMSTER, INKOMSTER AV FÖRSÄLJNING AV AKTIER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINST43 600 000
01.Ränteinkomster43 600 000
05.Räntor på övriga lån, tillägg43 600 000
 
Avdelning 15
15.LÅN962 326 000
01.Lån som återbetalas till staten20 970 000
04.Amorteringar på övriga lån, tillägg20 970 000
03.Statens nettoupplåning och skuldhantering941 356 000
01.Nettoupplåning och skuldhantering, tillägg941 356 000

Inkomstposternas totalbelopp:

714 785 000

ANSLAG

 
Huvudtitel 26euro
26.INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE-
30.Räddningsväsendet och nödcentralerna-
02.Nödcentralsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)-
 
Huvudtitel 28
28.FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE326 981 000
01.Förvaltning324 000 000
81.Lån till Lettland (reservationsanslag 2 år)324 000 000
80.Stöd till landskapet Åland-1 019 000
30.Avräkning till Åland (förslagsanslag), minskning-1 019 000
91.Stöd för sysselsättningen och näringslivet4 000 000
40.Stöd till arbetsgivare (förslagsanslag)4 000 000
 
Huvudtitel 29
29.UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE-
40.Högskoleundervisning och forskning-
20.Gemensamma utgifter inom högskoleväsendet och vetenskapens område (reservationsanslag 3 år)-
 
Huvudtitel 30
30.JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE-141 000
30.Livsmedelssäkerhet och livsmedelskvalitet-141 000
01.Livsmedelssäkerhetsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg59 000
20.Veterinärvård (förslagsanslag), minskning-200 000
 
Huvudtitel 32
32.ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE384 840 000
30.Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik
46.Innovationsstöd för skeppsbyggnad
60.Energipolitik384 840 000
88.Aktieförvärv (reservationsanslag 2 år)384 840 000
 
Huvudtitel 33
33.SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE-
40.Pensioner-
60.Statens andel i de utgifter som föranleds av folkpensionslagen (förslagsanslag)-
 
Huvudtitel 35
35.MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE3 105 000
10.Miljö- och naturvård3 105 000
70.Fartygsinvesteringar (reservationsanslag 3 år)3 105 000

Anslagens totalbelopp:

714 785 000