Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2011

04. Osuus valtion rahalaitosten voitostaPDF-versio

01. Osuus Suomen Pankin voitosta

Momentille arvioidaan kertyvän 150 000 000 euroa.

Selvitysosa:Suomen Pankista annetun lain (214/1998) mukaan voitosta puolet käytetään vararahaston kartuttamiseen ja muu osa pankin voitosta siirretään käytettäväksi valtion tarpeisiin. Pankkivaltuusto voi kuitenkin lain mukaan päättää voiton käyttämisestä toisin, jos se on pankin taloudellisen aseman tai vararahaston suuruuden vuoksi perusteltua. Alhaisen korkotason vuoksi korkokate heikkeni vuonna 2009. Lisäksi heikkenivät euro- ja valuuttamääräisen sijoitustoiminnan korkotuotot. Pankin tulos kuitenkin parani edellisestä vuodesta, kun vuonna 2008 tehtyä tappiovarausta purettiin. Vallitsevan matalan korkotason vuoksi korkokatteen odotetaan vuoden 2010 osalta jäävän pienemmäksi kuin edellisinä vuosina.

  2007 2008 2009 2010
         
Suomen Pankin voiton tuloutus, milj. euroa 186 250 250 260
Osuus edellisen vuoden voitosta, % 58 64 60 62


2011 talousarvio 150 000 000
2010 III lisätalousarvio 110 000 000
2010 talousarvio 150 000 000
2009 tilinpäätös 250 000 000