Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2011

30. Sotilaallinen kriisinhallintaPDF-versio

Selvitysosa:Määrärahat suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenoihin budjetoidaan ulkoasiainministeriön pääluokassa momentille 24.10.20 (sisältää EU:n taisteluosastojen koulutus- ja valmiusajan menot sekä operaatioihin lähdettäessä palkkausmenot). Määrärahat sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto- ja hallintomenoihin sekä tarkkailijatoiminnan menoihin budjetoidaan puolustusministeriön pääluokassa momentille 27.30.20.

20. Sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto- ja hallintomenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 58 620 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) EU:n taisteluosastojen koulutusajan palkkaus-, muutto- ja asumismenoihin sekä siirtokorvauksiin

2) sotilastarkkailijoiden palkkojen ja kansallisen päivärahan maksamiseen

3) valmiusjoukon palkkaus-, koulutus-, ylläpito-, varustamis-, hallinto- ja muiden kulutusmenojen sekä kansainvälisten kriisinhallintakurssien menojen maksamiseen

4) suomalaisten kriisinhallintajoukkojen henkilöstön matkakustannusten, terveydenhoito-, kuljetus-, varustamis-, huolto-, edustus- ja hallintomenojen maksamiseen

5) Suomen kansainväliseen kriisinhallintaan nimeämien joukkojen kehittämisohjelmasta aiheutuviin menoihin

6) kansainvälisen kriisinhallintayhteistyön puitteissa annettavaan koulutukseen ja sen materiaalikuluihin sekä kansainvälisen kriisinhallintatyön puitteissa yksittäisille maille annettavaan tukeen puolustussektorilla ja vakauttamistehtäviin konfliktien jälkeen

7) sellaisten kansainvälisten kriisinhallintaoperaatioiden materiaaliseen tukemiseen, joihin Suomi ei lähetä henkilöstöä tai muuten osallistu

8) SALIS-sopimuksen mukaisen ilmakuljetusjärjestelyn Suomen maksuosuuden hallinnollisten kulujen maksamiseen

9) Strategic Airlift Capability (SAC) -sopimuksen hallinto- ja käyttökustannuksista aiheutuviin menoihin.

Käyttösuunnitelma
     
01. Suomen Kosovon kriisinhallintajoukon menot (KFOR-operaatio) 11 100 000
02. Suomen Bosnia-Hertsegovinan kriisinhallintajoukon menot (EUFOR/ALTHEA-operaatio) 210 000
03. Sotilastarkkailijatoiminnan menot 3 020 000
04. SKJA:n menot (ISAF-operaatio), Afganistan 18 100 000
05. YKSOS:n menot (UNMIS-operaatio), Sudan 40 000
06. Liberian kriisinhallintaoperaation menot (UNMIL-operaatio) 40 000
07. Kriisinhallintaoperaatioiden yhteiset menot 4 497 000
08. Kriisinhallinnan joukkojen kehittämisohjelma 10 000 000
09. EU:n taisteluosastojen koulutusajan palkkaus-, muutto- ja asumismenot sekä siirtokorvaukset 3 700 000
11. EUTM/Somalian koulutusoperaation menot 320 000
12. Tshadin ja Keski-Afrikan tasavallan kriisinhallintaoperaation menot 1 500 000
13. Atalanta-operaation menot 200 000
20. Varalla käynnissä olevien operaatioiden lisämenoihin ja niiden jatkamiseen, mahdollisiin uusiin kriisinhallintaoperaatioihin sekä muihin kriisinhallintamenoihin 5 893 000
Yhteensä 58 620 000

Selvitysosa:Vuonna 2011 suomalaisten kriisinhallintajoukkojen yhteisvahvuus käyttösuunnitelman mukaisissa operaatioissa on noin 300 sotilasta. Lisäksi vuoden alusta on kotimaassa kuuden kuukauden ajan valmiudessa kaksi EU:n taisteluosastoa, joiden vahvuus on yhteensä noin 300 sotilasta. Kriisinhallinnan kustannusten korvaukset ja muut tulot tuloutetaan momentille 12.27.99.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
   
Vuoden 2009 toteutuneen indeksikehityksen jälkikäteinen kustannustasotarkistus -638
Ennakollinen kustannustasotarkistus (1,5 %) 785
ISAF-operaatio 5 500
Muu muutos yhteensä -500
Yhteensä 5 147


2011 talousarvio 58 620 000
2010 III lisätalousarvio -136 000
2010 I lisätalousarvio 5 800 000
2010 talousarvio 53 473 000
2009 tilinpäätös 55 814 000

95. Kurssivaihtelut(arviomääräraha)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 10 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää suomalaisista kriisinhallintajoukoista aiheutuvien puolustusministeriön hallinnonalan menojen laskutuksessa syntyviin kurssieroihin.


2011 talousarvio 10 000
2010 talousarvio 10 000
2009 tilinpäätös 65