Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2011

29. Puolustusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 326 099 000 euroa.


2011 talousarvio 326 099 000
2010 I lisätalousarvio 1 265 000
2010 talousarvio 309 820 000
2009 tilinpäätös 252 951 624