Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
            20. Erityismenot
            50. Avustukset
       30. Syyttäjät
       50. Vaalimenot

Talousarvioesitys 2011

01. Oikeusministeriön toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 25 504 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös kansainvälisten yhteisöjen jäsenmaksujen ja maksuosuuksien maksamiseen.

Selvitysosa:

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
  2009
toteutuma
2010
varsinainen
talousarvio
2011
esitys
       
Bruttomenot 27 116 25 370 25 534
Bruttotulot 411 30 30
Nettomenot 26 705 25 340 25 504
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 2 778    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 2 267    

Määrärahan arvioitu käyttö päätoiminnoittain %
   
Yhteiskuntapoliittiset tehtävät, sidosryhmäyhteistyö ja ulkoinen viestintä 7
Säädösvalmistelu 20
EU- ja kansainvälinen yhteistyö 15
Ministeriön ja hallinnonalan ohjaus ja kehittäminen 16
Ministeriön muut hallintotehtävät 3
Ministeriön sisäinen hallinto 24
Palkallinen poissaolo 15

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
   
Palkkausten tarkistukset 190
Kelamaksun kertaluonteisen poiston palautus 73
Tuottavuustoimet -155
Kansainvälisiin elatusapuihin liittyvien tehtävien siirto momentilta 24.01.01(1 htv) 82
SADe-ohjelman toimenpiteet (-2 htv) -100
Oikeushallinnon tietotekniikkakeskuksen palvelumaksujen oikaisu, siirto momentille 25.01.03 -6
Siirto momentilta 25.20.01 80
Yhteensä 164


2011 talousarvio 25 504 000
2010 III lisätalousarvio 125 000
2010 talousarvio 25 340 000
2009 tilinpäätös 26 194 000