Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Regeringens proposition till Riksdagen om en fjärde tilläggsbudget för 2010
   Allmän motivering
   Siffertabell
        Inkomstposter
        Anslag
   Inkomstposter
   Anslag

Statsbudgeten 2010

INKOMSTPOSTER

 
Avdelning 11euro
11.SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR-374 756 000
01.Skatter på grund av inkomst och förmögenhet-812 000 000
01.Skatt på förvärvs- och kapitalinkomster, minskning-500 000 000
02.Samfundsskatt, minskning-172 000 000
03.Källskatt på ränteinkomster, minskning-115 000 000
04.Skatt på arv och gåva, minskning-25 000 000
04.Skatter och avgifter på grund av omsättning127 000 000
01.Mervärdesskatt, tillägg127 000 000
08.Acciser82 000 000
01.Tobaksaccis, tilllägg15 000 000
04.Skatt på alkoholdrycker, tillägg22 000 000
07.Energiskatter, tilllägg45 000 000
10.Övriga skatter228 000 000
03.Bilskatt, tillägg108 000 000
05.Överlåtelseskatt, tillägg120 000 000
19.Övriga inkomster av skattenatur244 000
04.Vissa avgifter på kommunikationsområdet, tillägg244 000
 
Avdelning 12
12.INKOMSTER AV BLANDAD NATUR361 862 000
24.Utrikesministeriets förvaltningsområde5 792 000
99.Inkomster inom utrikesministeriets förvaltningsområde, tillägg5 792 000
26.Inrikesministeriets förvaltningsområde-3 608 000
98.Inkomster från EU för solidaritet och hantering av migrationsströmmar, minskning-3 608 000
27.Försvarsministeriets förvaltningsområde7 600 000
99.Övriga inkomster inom försvarsministeriets förvaltningsområde, tillägg7 600 000
28.Finansministeriets förvaltningsområde2 325 000
92.Uppbördsprovision för Europeiska unionens traditionella egna medel, minskning-5 000 000
99.Övriga inkomster inom finansministeriets förvaltningsområde, tillägg7 325 000
31.Kommunikationsministeriets förvaltningsområde11 200 000
10.Trafikverkets inkomster, tillägg11 200 000
32.Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde34 400 000
31.Återbäringar av betalningar enligt lönegaranti, tilllägg14 500 000
99.Övriga inkomster inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde, tillägg19 900 000
39.Övriga inkomster av blandad natur304 153 000
01.Böter, tillägg12 000 000
04.Återtagande av utgiftsrester och reserverade anslag, tillägg292 153 000
 
Avdelning 13
13.RÄNTEINKOMSTER, INKOMSTER AV FÖRSÄLJNING AV AKTIER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINST-12 500 000
01.Ränteinkomster-12 500 000
05.Räntor på övriga lån, tillägg5 500 000
07.Räntor på depositioner, minskning-18 000 000
 
Avdelning 15
15.LÅN-711 359 000
03.Statens nettoupplåning och skuldhantering-711 359 000
01.Nettoupplåning och skuldhantering, minskning-711 359 000

Inkomstposternas totalbelopp:

-736 753 000