Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2010

Regeringens proposition till Riksdagen om en fjärde tilläggsbudget för 2010

Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition föreslås,

att Riksdagen måtte besluta godkänna bifogade proposition om en fjärde tilläggsbudget för 2010.

Helsingfors den 29 oktober 2010

Republikens President

TARJA HALONEN

Finansminister

Jyrki Katainen