Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Regeringens proposition till Riksdagen om komplettering av den tredje tilläggsbudgetpropositionen för 2010 (RP 62/2010 rd)
   Allmän motivering
   Inkomstposter
     15. Lån
       03. Statens nettoupplåning och skuldhantering
   Anslag

Statsbudgeten 2010

15. LÅNPDF-versio