Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2016
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomstposter
   Anslag
     22. Republikens president
     23. Statsrådets kansli
       01. Förvaltning
            01. Omkostnader för statsrådets kansli
            23. Digitalt främjande av försöksverksamhet
       10. Ägarstyrningen
       30. Justitiekanslersämbetet
       90. Övriga utgifter
     24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
     25. Justitieministeriets förvaltningsområde
     26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
     27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
     28. Finansministeriets förvaltningsområde
     29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
     30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
     31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
     32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
     33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
     35. Miljöministeriets förvaltningsområde
     36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2010

01. Omkostnader för statsrådets kansli (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet dras det av 73 000 euro.

Förklaring: Vid ändringen av anslaget har som avdrag beaktats 290 000 euro på grund av den temporära sänkningen av StPL-avgiften och som tillägg 137 000 euro på grund av justeringen av effekten av den självkostnadsprincip som införts i statens hyressystem samt 80 000 euro i överföring från moment 32.01.01, i vilket som tillägg har beaktats 260 000 euro för utgifter för personalrestaurangen på Bangatan och som avdrag 180 000 euro för hyresutgifter för arbets- och näringsministeriets lokaler på Bulevarden 6.


2016 II tilläggsb.-73 000
2016 budget125 086 000
2015 bokslut114 567 000
2014 bokslut33 603 000