Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Regeringens proposition till Riksdagen om en tredje tilläggsbudget för 2010
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Allmänna föreskrifter
   Inkomsposter
     11. Skatter och inkomster av skattenatur
       01. Skatter på grund av inkomst och förmögenhet
       19. Övriga inkomster av skattenatur
            04. Vissa avgifter på kommunikationsområdet
     12. Inkomster av blandad natur
     13. Ränteinkomster, inkomster av försäljning av aktier och intäktsföring av vinst
     15. Lån
   Anslag

Statsbudgeten 2010

19. Övriga inkomster av skattenaturPDF-versio

04. Vissa avgifter på kommunikationsområdet

Under momentet beräknas det flyta in ett tillägg på 950 000 euro.

Förklaring: Enligt lagen om auktion om vissa radiofrekvenser (462/2009) är företag som har beviljats koncession skyldiga att betala en koncessionsavgift. Kommunikationsverket har med stöd av utfallet av den frekvensauktion inom frekvensområdet 2500—2690 megahertz som genomfördes i november 2009 tagit ut den koncessionsavgift som förutsätts i lagen av teleföretag som beviljats koncession. Intäkterna från auktionen uppgick till sammanlagt 3 797 800 euro, som intäktsförs etappvis.


2010 III tilläggsb.950 000
2010 budget5 100 000
2009 bokslut5 186 884
2008 bokslut4 416 147