Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Regeringens proposition till Riksdagen om en tredje tilläggsbudget för 2010
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Allmänna föreskrifter
   Inkomsposter
     11. Skatter och inkomster av skattenatur
       01. Skatter på grund av inkomst och förmögenhet
            02. Samfundsskatt
       19. Övriga inkomster av skattenatur
     12. Inkomster av blandad natur
     13. Ränteinkomster, inkomster av försäljning av aktier och intäktsföring av vinst
     15. Lån
   Anslag

Statsbudgeten 2010

02. Samfundsskatt

Under momentet beräknas det flyta in ett tillägg på 712 000 000 euro.

Förklaring: Den uppskattning av skatteårets slutliga skattebelopp som ligger till grund för statens prognos över samfundsskatten har förändrats enligt följande:

Skatteårets slutliga skatt (mn euro)
 20082009, prognos2010, prognos
    
— oktober 20095 350 (förhandsuppgift)4 0004 285
— maj 20105 477 (slutlig uppgift)4 4005 150

Höjningen av intäktsprognosen för samfundsskatten föranleds av uppgifterna om utfallet i början av 2010 och en höjning av tillväxtprognosen för rörelseöverskottet. Före utgången av april var beloppet av samfundens kompletteringar av förskott för skatteåret 2009 ca 500 miljoner euro högre än beräknat och de förskott som återbetalades i början av året för skatteåret i fråga var mindre än beräknat. Detta höjer prognosen över den slutliga skatten för både skatteåret 2009 och skatteåret 2010.

Prognosen över den slutliga skatten för skatteåret 2010 höjs också på grund av att tillväxtprognosen för rörelseöverskottet för 2010 har höjts från 7 %, som utgjorde grunden för budgetpropositionen, till 17 %. Den förbättring av företagens resultatutveckling som förutspåddes för 2010 märktes dock inte ännu i uppgifterna för utfallet för 2010. Det finns skäl att anta att en förbättring av resultatutvecklingen syns med en fördröjning i de influtna skatterna och delvis först 2011. Därför påverkar höjningen av tillväxtprognosen för rörelseöverskottet relativt lite på den föreslagna höjningen av inkomstposten.

I tabellen nedan presenteras hur prognosen över inflödet av samfundsskatt och statens intäkter av samfundsskatten år 2010 har förändrats sedan hösten 2009:

Inflödet av samfundsskatt för olika skatteår (enligt statens bokföring) (mn euro)
 oktober 2009maj 2010skillnad
    
skatteåret 201138044060
skatteåret 20103 6604 140480
skatteåret 200950600550
tidigare skatteår3535-
Sammanlagt4 1255 2151 090
    
— varav statens andel (momentets inkomstpost)2 7063 418712


2010 III tilläggsb.712 000 000
2010 budget2 706 000 000
2009 bokslut2 207 020 618
2008 bokslut4 910 391 495