Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Regeringens proposition till Riksdagen om en tredje tilläggsbudget för 2010
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Allmänna föreskrifter
   Inkomsposter
     11. Skatter och inkomster av skattenatur
     12. Inkomster av blandad natur
     13. Ränteinkomster, inkomster av försäljning av aktier och intäktsföring av vinst
     15. Lån
       02. Användning av överskott
            01. Användning av överskott
       03. Statens nettoupplåning och skuldhantering
   Anslag

Statsbudgeten 2010

02. Användning av överskottPDF-versio

01. Användning av överskott

Under momentet upptas 1 355 000 000 euro.

Förklaring: Enligt 3 b § 1 mom. i lagen om statsbudgeten (1096/2009) kan efter det att statsbokslutet färdigställts högst det kumulativa överskott som statsbokslutet visar användas som täckning för anslagen i tilläggsbudgetarna för samma finansår och i budgeten för det följande finansåret. Bokslutet för finansåret 2009 visar ett kumulativt överskott på sammantaget 1 355 085 311,97 euro. Det belopp av det kumulativa överskottet som används som täckning för budgeten budgeteras under ett eget inkomstmoment, men tas i bokslutet in som en egen post efter inkomstavdelningarna.


2010 III tilläggsb.1 355 000 000