Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Regeringens proposition till Riksdagen om en tredje tilläggsbudget för 2010
   Allmän motivering
        Ekonomiska utsikter
        Inkomstposter
        Balans och statsskulden
        Ramen för valperioden
        Domstolarnas omkostnader
        Utgifter i anslutning till mottagande av asylsökande
        Försvarsanslag
        Lån till Lettland
        Senatfastigheter
        Yrkesutbildning
        Statlig finansiering av universiteten
        Miljöstöd för jordbruket, kompensationsbidrag och den nationella tilläggsdelen till kompensationsbidraget
        Bastrafikledshållning och trafikprojekt
        Tillsynsuppgifter inom jordbruket
        Kapitalisering av Finlands Industriinvestering
        Finansiering för Folkpensionsanstalten
        Naturcenterprojekt
        Anslagsökningar för miljöskyddet
        IT-projekt och IT-anskaffningar
        Justering av vissa anslag
   Siffertabell
   Allmänna föreskrifter
   Inkomsposter
   Anslag

Statsbudgeten 2010

Balans och statsskulden

Det föreslås att statskassan minskas genom att sammanlagt 1 355 miljoner euro av det kumulativa överskottet i bokslutet för finansåren 2008 och 2009 intäktsförs som täckning för budgeten.

Med beaktande av ökningen med 843 miljoner euro i de ordinarie inkomsterna, tillägget på 328 miljoner euro i nettosanslag och användningen av det kumulativa överskottet på 1 355 miljoner euro sjunker behovet av nettoupplåning 2010 med 1 871 miljoner euro. Statens nettoupplåning 2010 beräknas därmed bli ca 12,0 miljarder euro. Till följd av detta uppskattas statsskulden vid utgången av 2010 uppgå till drygt 76 miljarder euro, vilket är ca 43 % i förhållande till bruttonationalprodukten.

Budgetekonomins inkomstposter, anslag och balans, mn euro
 2009
Bokslut
2010
Godkänd
budget (Budget + tilläggsbudgetarna)
2010
Regeringens
proposition
2010
Sammanlagt
     
Anslag sammanlagt
(exkl. minskning av statsskulden)
46 89752 15332852 481
— Räntor på statsskulden (huvudtitel 36)1 8722 076-1001 976
     
Inkomstposter sammanlagt
(exkl. nettoupplåning och skuldhantering)
37 53438 3002 19840 499
— Skatteinkomster31 53432 01371332 726
— Övriga inkomster6 0006 2881306 418
— Kumulativt överskott--1 3551 355
Nettoupplåning och skuldhantering
(mom. 15.03.01)
10 26413 853-1 87111 982
— Nettoupplåning10 42613 903-1 87112 032
— Överföring från statsverket till statens kärnavfallshanteringsfond-180---
— Skuldhantering18-50--50