Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Regeringens proposition till Riksdagen om en tredje tilläggsbudget för 2010
   Allmän motivering
        Ekonomiska utsikter
        Inkomstposter
        Balans och statsskulden
        Ramen för valperioden
        Domstolarnas omkostnader
        Utgifter i anslutning till mottagande av asylsökande
        Försvarsanslag
        Lån till Lettland
        Senatfastigheter
        Yrkesutbildning
        Statlig finansiering av universiteten
        Miljöstöd för jordbruket, kompensationsbidrag och den nationella tilläggsdelen till kompensationsbidraget
        Bastrafikledshållning och trafikprojekt
        Tillsynsuppgifter inom jordbruket
        Kapitalisering av Finlands Industriinvestering
        Finansiering för Folkpensionsanstalten
        Naturcenterprojekt
        Anslagsökningar för miljöskyddet
        IT-projekt och IT-anskaffningar
        Justering av vissa anslag
   Siffertabell
   Allmänna föreskrifter
   Inkomsposter
   Anslag

Statsbudgeten 2010

Inkomstposter

Kalkylen för de egentliga inkomsterna i tilläggsbudgetpropositionen höjs med sammanlagt 843 miljoner euro, vilket till största delen beror på den ökade inkomstposten för samfundsskatten.

Det föreslås att inkomstposten för samfundsskatten höjs med 712 miljoner euro på basis av uppgifterna om influtna belopp under början av året och höjningen av tillväxtprognosen för rörelseöverskott. Det influtna beloppet av samfundens komplettering av förskott för skatteåret 2009 är större än beräknat. Det slutliga beloppet av samfundsskatten beräknas öka på samma sätt som rörelseöverskottet med 17 % under innevarande år, då ökningen enligt tidigare beräkningar skulle stannat på 7 %.

Finlands Bank intäktsför 110 miljoner euro mer än beräknat av sin vinst till staten.